Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI (Tüketici)’nın, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI’ya ait www.zuppers.com elektronik ticaret internet sitesinde (“İNTERNET SİTESİ”) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün (“ÜRÜN/ÜRÜNLER”) ALICI’ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra sipariş konusu bedeli ve kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. ÜRÜN/ÜRÜNLER ‘in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

MADDE 1. TARAFLAR

1.1 SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı                                    :Zuppers Tekstil Tic. Ltd. Şti.

VD / VNo                    :Erenköy – 9990840100

Adres                          :Suadiye Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Özgür Apt. 43/1 Kadıköy İstanbul

Telefon                      :+90 850 2150732

E-posta                      : [email protected]

Banka Hesabı                       : Zuppers Tekstil Ticaret Ltd. Şti.

TEB Ekonomi Bankası Şenesenevler Şubesi

Iban No: TR07 0003 2000 0000 0059 8900 20

1.2 ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Unvanı  :

Adres                          :

Telefon                      :

E-posta                      :

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME, TESLİMAT VE FATURA BİLGİLERİ

 2.1 ÜRÜN VE FİYAT BİLGİLERİ

ÜRÜN/ÜRÜNLER’in cinsi ve türü, adedi, marka/modeli/ rengi, birim fiyat(lar) ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

1.200.-TL üzeri kargo bedavadır. ÜRÜN/ÜRÜNLER sevkiyat masrafı olan 75.-TL kargo ücreti aksi belirtilmedikçe ALICI tarafından ödenecektir. Kapıda ödeme farkı 45.-TL olup, sepet toplamına eklenecektir.

ÜRÜN ADI BİRİM FİYAT (TL) ADET TOPLAM (TL)
Sipariş Gönderim – Kargo Ücretleri
SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV DAHİL)

 2.2 ÖDEME (TAHSİLAT) BİLGİLERİ

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri Ödeme Şekli-Aracı: (Kredi Kartı / Banka Kartı, Kapıda Nakit Ödeme veya Banka Havalesi)

 2.3 TESLİMAT VE FATURA BİLGİLERİ

TESLİMAT BİLGİLERİ
Ad / Soyad / Ünvan  
Adres  
Tel  
E-Posta  
FATURA BİLGİLERİ
Ad / Soyad / Ünvan  
Adres  
VD / VNo  
Tel  
E-Posta  

MADDE 3- ÖN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

3.1 ÖN BİLGİLENDİRME

3.1.1 ALICI, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde satıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır.

 1. a) Sözleşme konusu ÜRÜN/ÜRÜNLER temel nitelikleri,
 2. b) SATICI’nın adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
 3. c) ALICI’nın, SATICI ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa SATICI adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,

ç) SATICI’nın, ALICI’nın şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

 1. d) ÜRÜN/ÜRÜNLER’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
 2. e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, ALICI’ya yüklenen ilave maliyet,
 3. f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve SATICI’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
 4. g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve SATICI’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

 1. h) Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, ALICI’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

ı) SATICI’nın talebi üzerine, varsa ALICI tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

 1. i) ALICI’nın uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

3.1.2 Birinci fıkrada belirtilen bilgiler, mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez.

3.1.3 SATICI birinci fıkranın (d) bendinde yer alan ek masraflara ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmezse, ALICI bunları karşılamakla yükümlü değildir.

3.1.4 Birinci fıkranın (d) bendinde yer alan toplam fiyatın, belirsiz süreli sözleşmelerde veya belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, her faturalama dönemi bazında toplam masrafları içermesi zorunludur.

3.1.5 Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü SATICI’ya aittir.

3.2 ALICI’nın açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı tüketici bir ödemede bulunmuş ise, SATICI bu ödemelerin iadesini derhal yapmak zorundadır.

3.3 ÖN BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ

Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, SATICI;

 1. a) 3.1.5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, tüm bilgileri bir bütün olarak, ALICI’ya ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca göstermek,
 2. b) Herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığını ve hangi ödeme araçlarının kabul edildiğini, en geç ALICI siparişini vermeden önce, açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirtmek zorundadır.

MADDE 4: CAYMA HAKKI

4.1 ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, iade talebini SATICI’ya yazılı olarak (e-posta yolu ile) bildirmek zorundadır. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa ürünün ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler

ALICI’ya iade edilir. Tüm iade gönderileri anlaşmalı kargo firması (Aras Kargo) ile yapılmalıdır. Farklı bir kargo firması ile gönderi yapılması durumunda kargo bedeli ürün bedelinden düşülerek iade işlemi gerçekleşecektir.
4.2 Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 4.3 Cayma hakkı; ÜRÜN/ÜRÜNLER’in tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallarda; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde, kullanılamaz.

4.4 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca ÜRÜN/ÜRÜNLER’in düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI veya ÜRÜN/ÜRÜNLER’in ALICI tarafından belirlenen üçüncü belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

4.5 Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICI’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

4.6 ÜRÜN/ÜRÜNLER’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya yazılı bildirimden sonra on gün içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

4.7 ÜRÜN/ÜRÜNLER’in SATICI’ya iade edilirken, teslim sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da SATICI’ya aynı paket içerisinde iade edilmesi gerekmektedir.

4.8 ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine teslim edilen ÜRÜN/ÜRÜNLER’in faturası kurumsal bir adrese düzenlenmiş ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

MADDE 5: SÖZLEŞMENİN İFASI VE TESLİMAT

5.1 SATICI, ALICI’nın siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre otuz günü geçemez.

5.2 SATICI birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

5.3 Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte ALICI’ya geri ödemek ve varsa ALICI’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

5.4 Sipariş konusu ÜRÜN/ÜRÜNLER’in ifasının yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

MADDE 6: BİLGİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SATICI, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.

MADDE 7: KARTLA ÖDEME 

Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

MADDE 8: ALICI’NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI – YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ’nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ) ÜRÜN/ÜRÜNLER’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme’nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek ) ÜRÜN/ÜRÜNLER’in sipariş ile işbu sözleşme hükümlerini kabul ve beyan eder.
Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

X
25 TL İndirim
E-Posta listemize katıl anında 25 TL indirim kazan.
  Bültene Abone Ol
  Bülten Şartlarını kabul ediyorum.